Partij voor de Dieren Utrechtse Heuvelrug

Zoeklocaties voor windmolens zijn overbodig

6 september 2021

30 september aanstaande wordt besloten om te komen tot afronding van het proces van de Regionale Energiestrategie 1.0 (RES 1.0) voor Utrechtse Heuvelrug. Met de RES 1.0 legt de gemeente vast hoe zij de energievoorziening wil gaan verduurzamen. Één van de deelbesluiten is het gebied ten zuiden van de A12, ten noordoosten van Overberg, aan te merken als zoekgebied voor windenergie. Partij voor de Dieren Utrechtse Heuvelrug vindt dit geen verstandig besluit. 3 argumenten waarom we dit niet moeten doen.

Zowel het Planbureau voor de Leefomgeving, klimaatorganisatie Urgenda als hoogleraar Martien Visser, Lector Energietransitie aan de Hanzehogeschool, bevestigen onafhankelijk van elkaar dat het noodzakelijk aantal windmolens en de doelstelling van 35 TWh bijna gerealiseerd is. Nieuwe zoeklocaties voor windmolens zijn dus overbodig.

Gemeente Utrechtse Heuvelrug deelt haar gemeentegrens met 8 andere gemeenten, verdeeld over vier verschillende RES regio’s. Elke RES regio maakt eigen plannen. Mochten alle plannen uiteindelijk gerealiseerd worden, dan kan er aan de A12 tussen Maarsbergen en Ede een lint van mogelijk wel 15 windturbines met een tiphoogte van 240 meter ontstaan. Wij zijn van mening dat het voor mensen in deze omgeving vrijwel onleefbaar wordt om te wonen. Dit kun je je eigen inwoners simpelweg niet aandoen.

Partij voor de Dieren Utrechtse Heuvelrug heeft op basis van eigen onderzoek en o.a. de voorstellen van Urgenda, zoals vermeld in ‘Tussen Kolen en Parijs’, een aantal alternatieven uitgewerkt voor Utrechtse Heuvelrug, waarmee het RES bod 1.0 op alternatieve wijze kan worden ingevuld. Deze lijst is niet definitief maar bedoeld om aan te tonen dat niet uitsluitend grootschalige oplossingen nodig zijn. Lees meer >>

CleanUp september 2021

4 augustus 2021

Vanaf vandaag, elke eerste zaterdag van de maand: CleanUp, in één van de zeven Heuvelrugdorpen. September trappen we af in het rustieke Overberg. Superschoon dorp trouwens.

Helaas is het vooruitzicht minder als de plannen voor de bouw van windmolens doorgaan. Van links tot rechts, overal waar je kijkt, windmolens ter met een tiphoogte van 240 meter. #GR2022

CleanUp on Tour

4 september 2021

Iedere eerste zaterdag van de maand organiseert Partij voor de Dieren Utrechtse Heuvelrug een clean-up in één van de zeven dorpen van Utrechtse Heuvelrug. Gewapend met afvalzak en afvalprikker gaan we op pad, om de gemeente weer een stukje schoner te maken. Zo werken we aan een schone gemeente! Meedoen? Mail: utrechtseheuvelrug@partijvoordedieren.nl

  • Zaterdag 4 september: Buurthucht - Overberg

  • Zaterdag 2 oktober: Dorpskerk - Maarsbergen

  • Zaterdag 6 november: Plus 5 Meiplein - Maarn

  • Zaterdag 4 december Jumbo Allemanswaard - Amerongen

  • Zaterdag 1 januari Albert Heijn Honingraat - Leersum

  • Zaterdag 5 februari: Albert Heijn Dorpsstraat - Doorn

  • Zaterdag 5 maart Albert Heijn Hoofdstraat - Driebergen