Wethouder Chantal Broekhuis over de Week van de Biodiversiteit

Het is de week van de Biodiversiteit. "Bio" betekent leven "diversiteit" betekent afwisseling, verschil, verscheidenheid. Diversiteit van leven is belangrijk. Zo houden we het biologisch evenwicht in stand, mens, voedsel en natuur. Variatie is belangrijk voor het evenwicht in de natuur, omdat er verschillende soorten zijn blijft de natuur in evenwicht. We hebben insecten en dieren nodig en ook bos, gras en zand. Om maar een voorbeeld te noemen in onze eigen gemeente, we hebben mezen nodig om de eikenprocessierups populaties in bedwang te houden.

De Gemeente werkt samen met inwoners, Natuurorganisaties, de Provincie en de Waterschappen om de biodiversiteit in stand te houden en daar waar het kan te verbeteren. Zo doen we mee aan Beedeals om de bijen populatie een steun in de rug te geven. Met de Provinciale subsidie Kleine landschapselementen maken we met landeigenaren poelen voor kikkers, padden en salamanders. En kleine bosjes en houtwallen die beschutting bieden aan zangvogels, libellen en vlinders. Met de boeren zorgen we voor bloemrijke akkerranden en natuurvriendelijke slootkanten waarin waar patrijzen kunnen broeden en weidevogels voedsel en een schuilplek vinden. Ook werken we mee aan onderzoek naar de Laatvlieger, een zeldzame vleermuis en nachtvlinders. Hierover gaan we u de komende tijd wat meer vertellen. En niet op de minste plaats maken wij deel uit van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug waarin we samen werken aan de instandhouding en versterking van onze mooie bosrijke natuur. Dat wat onze gemeente zo natuurrijk maakt.

U kunt ook bijdragen aan de biodiversiteit in onze gemeente. Door uw tuin te ontstenen met operatie Steenbreek en een Heuvelrugtuin te maken. Met grote of kleine maatregelen kan u uw tuin rijker aan maken aan biodiversiteit en bijdragen aan het behoud ervan. Mee doen kan via https://www.np-utrechtseheuvelrug.nl/nl/Heuvelrugtuin

Het leven op aarde kent vele variaties. Of het nu gaat om de kleinste bacteriën, schimmels en planten of de grootste dieren, de tropische regenwouden of de Nederlandse weilanden, elke levensvorm, elk ecosysteem en elke genetische variatie is uniek en onvervangbaar. Deze grote verscheidenheid noemen we biodiversiteit.

Door wereldwijde klimaatverandering, toename van consumptie, vervuiling, introductie van vreemde soorten, overexploitatie van natuurgebieden en natuurlijke hulpbronnen wordt de biodiversiteit ernstig bedreigd. Plant- en diersoorten verdwijnen en ecosystemen raken verstoord. Schone lucht, zuiver water, een vruchtbare bodem en een stabiel klimaat zijn niet langer vanzelfsprekend. Tijd voor actie!

Biodiversity Week Universiteit Utrecht

Hoe behouden en vergroten we de rijkdom van de natuur, te beginnen bij de natuur op onze eigen campus? Die vraag staat in de week van 25 mei centraal tijdens online Biodiversity Week.

Schrijf je hier in en ontvang een dagelijkse mail (van maandag 25 t/m vrijdag 29 mei) met berichten, video’s en andere updates rondom biodiversiteit. Online Biodiversity Week is een campagne van Universiteit Utrecht.

Heuvelrugtuinen

De gemeente vraagt inwoners hun tuin zo in te richten dat dit voor de inheemse flora en fauna aantrekkelijker wordt. Met grote of kleine maatregelen kunt u de tuin rijker aan biodiversiteit maken en draagt u bij aan het behoud ervan. www.np-utrechtseheuvelrug.nl

Nachtvlinders monitoren

In samenwerking met de Vlinderstichting vraagt de gemeente Wij vragen inwoners nachtvlinders te vangen, te tellen, te benoemen en weer vrij te laten. vlinderstichting.nl

Operatie Steenbreek

In een groene tuin kan het regenwater makkelijker in de bodem zakken, zodat er minder wateroverlast optreedt. Op hete dagen houden planten en bomen de tuin koel. En tenslotte dragen planten en bomen bij aan meer vogels, vlinders en bijen in de tuin. Lees meer >>