Binnen redelijke termijn...

10 juni 2021

"Binnen redelijke termijn...", was de opdracht die het college van B&W van de gemeenteraad op 28 november 2019 meekreeg om na overleg met de verschillende ondernemersverenigingen, met een voorstel naar de raad te komen om de ja/ja-sticker voor de Gemeente Utrechtse Heuvelrug in te voeren en in dit voorstel een uitzondering te maken voor lokale non-profit organisaties. We zijn inmiddels 560 dagen; 80 weken; 1 jaar, 6 maanden en 13 dagen verder...

Donderdag 10 juni 2021 spreken lokale politieke partijen een oordeel uit over het collegevoorstel "Verlenging vigerend afvalbeleid en aanpak om doelstelling te behalen. Helaas schittert het gevraagde voorstel voor invoering van de ja/ja-sticker van afwezigheid.

2019-11-21 Inspraaktekst PvdD JA_JA sticker.pdf

Inspraak PvdD 21 november 2019

2019-11-23 Vervolgbrief PvdD Raad inspraak JA_JA sticker.pdf

Vervolgbrief 23 november 2019

2019-11-28 Motie JA_JA sticker D66 Open VVD CU (aangenomen).pdf

Motie 28 november 2019